Reklamné autopolepy firemných vozidiel
Kompletný polep auta od grafického návrhu po realizáciu...
Kvalitná digitálna tlač na fólie s laminom pre dopravne prostriedky a fólie pre reklamnú okennú grafiku
Vyrezavanie nápisov a grafiky z farebných folií pre dopravné prostriedky
Opravy a aktualizácie pôvodných nápisov a grafiky
Odborné odstraňovanie starých polepov

Cenová ponuka na mieru


- PVC fólie s laminom na dopravné prostriedky, fólie pre okennú grafiku
- digitálna tlač grafiky, laminácia
- vyrezavanie nápisov a grafiky z farebných PVC folií pre dopravné prostriedky
- opravy a aktualizácie pôvodných nápisov a grafiky
- odborné odstraňovanie starých polepov

Podklady pre výrobu a grafické návrhy:
- súbory v bežných grafických formátoch
- podla možnosti logá a texty v krivkách